مراحل راهنمای خرید برای اعضا :

پس از انتخاب محصول و اضافه کرد آن به سبد خرید خرید به بالای صفحه رفته بر روی گزین سبد کلیک کنید

پس از وارد شدن به سبد خرید با چند گزینه رو به رو میشوید

1-استفاده از کپن

2-تخمین حمل و نقل و مالیات

3-استفاده از کارت هدیه

1-1-اگر دارای کوپن تخفیف هستید بر روی آن کلیک کنید


کد کوپن را وارد کرده و بر روی اعمال کوپن کلیک کنید

2-1-تخمین حمل و نقل و مالیات : برای محاسبه هزینه ارسال و مالیات و انتخاب نحوه ارسال بر روی آن کلیک کنید
2-2-استان خود را مشخص کنید

2-3-کد پستی خود را وارد کنید و بر روی برسی کلیک کنید .
2-4-نحوه حمل و نقل را انتخاب نموده و بر روی اعمال حمل و نقل کلکیک کنید .3-1-استفاده ازکارت هدیه : در صورت داشتن کارت هدیه بر روی آن کلکی کرده  کد آن را وارد کنید تا تخفیف اعمال شوددر پایان وارد صفحه وارد کردن مشخصات میشوید که باید در آن مشخصات خود را بدرستی وارد کنید.

نکته 1 : اگر آدرس پرداخت و آدرس تحویل یکسان میباشد بر روی گزینه همسان بودن آدرس ها میباشد کلیک کنید.

نکته 2 : پس از پر کرد فرم و مطالعه شرایط خرید روی آن کلیک کنید .

نکته 3 : پس از تگمیل اطلاعات یک بار  آن را مرور کرده و اشتباهات آن را اصلاح کنید.

1397-07-17